مورد موفق

CSCPOWER 6 مجموعه 20 فوت خورشیدی با بورکینافاسو

اتاق سرد خورشیدی CSCPOWER 20 فوت در سیرالئون

کارخانه یخ پوسته پوسته CSCPOWER 20T در عربستان سعودی

CSCPOWER 4 مجموعه اتاق سرد در ازبکستان

CSCPOWER 8 اتاق سرد را به مالی اختصاص می دهد

تبخیر کننده یخ پوسته پوسته CSCPOWER 18 و 36 ست به ایران

دستگاه یخ بلوک خنک کننده مستقیم CSCPOWER 18T در مالی

ژنراتور CSCPOWER 73sets روی بنگلادش تنظیم شده است

CSCPOWER 4sets ژنراتور دریایی تنظیم شده در اندونزی است


پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را در اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید